Servicii

Clienți satisfăcuți prin servicii eficiente

Mentenanță tehnică

Pentru funcționarea optimă a imobilului, oferim mentenanță tehnică preventivă, predictivă și corectivă pentru toate instalațiile și sistemele care asigură functionarea imobilului, inclusiv instalații termo-energetice, sanitare, curenți slabi și telecomunicații.

 • Întreținerea preventivă constă într-un plan de acțiuni de mentenanță urmărind prevenirea căderilor și defectelor echipamentelor, proiectat să asigure și să mențină  buna funcționare a acestora, prin înlocuirea componentelor uzate înaintea defectării lor. Sunt necesare controale periodice, revizii parțiale și/sau totale la intervale specificate, schimburi de uleiuri, ungeri etc.
 • Întreținerea predictivă contribuie la determinarea condiției echipamentelor în funcțiune, în scopul predicției precise a acțiunilor de întreținere.  Această abordare are ca efect importante reduceri ale costurilor față de cele privind acțiunile de întreținere de rutină, deoarece se desfășoară în perioada funcționării echipamentelor, minimizând astfel întreruperile sistemelor normale de operare;
 • Întreținerea corectivă corespunde situației de intervenție pentru remedierea operativă a unei defecțiuni la un echipament în funcțiune. Principalele activități constau în repararea, repunerea în funcțiune sau înlocuirea pieselor din echipamentul afectat.

Mentenanță și servicii multitehnice

Mentenanță civilă

 • Reparații interioare și exterioare

Mentenanță instalații

 • UPS
 • IT
 • Ascensoare
 • Parklift
 • Generator electric
 • Transformator
 • Boiler
 • CT
 • BMS
 • Sistem antiefracție și control acces
 • Sistem CCTV
 • Sistem de avertizare la incendiu
 • Sistem de supraveghere video
 • Sistem de anunțare publică

Intervenție

Echipe mobile sunt permanent disponibile pentru a oferi:

 • intervenții în situații de urgență, pentru remedierea defecțiunilor, incidentelor tehnice in cel mai scurt timp posibil, in mod permanent (24 de ore din 24);
 • intervenții de mentenanță – sprijin acordat pentru diverse situații neprevăzute privind echipamente, instalații etc.
 • intervenții la eventualele lucrări la care s-au constatat defecțiuni

Servicii de curățenie

Curațenia reprezintă un element de o deosebită importanță pentru orice fel de suprafață și de spațiu, indiferent de destinația sa, fiind indispensabilă pentru un mediu de lucru sănătos. În accepțiunea Facility Managementului actual, curățenia profesională este o activitate sistematică, procedurată, constând în efectuarea de către personal special instruit și la nivele agreate de calitate, a operațiilor de curățare – îndepărtare a murdăriei, a deșeurilor, precum și de igienizare asupra obiectelor, spațiilor, clădirilor și a mediului înconjurător, construit și natural, prin utilizarea de echipamente, dispozitive și substanțe specializate, cu respectarea prevederilor legislației și a normelor ecologice.
Realizăm o gamă largă de servicii personalizate de curățenie, pentru orice tip de spații, încluzând toate activitățile și operațiunile aferente domeniului curățeniei, igienei și managementului deșeurilor, la un nivel de calitate riguros controlat. Personalul nostru,  instruit și respectuos, utilizează numai echipamente și dispozitive performante.
In operațiunile de curățenie sunt folosite exclusiv soluții și substanțe integral ecologice. Soluțiile (detergenți, dezinfectanți, odorizanți etc.) provin de la producători internaționali renumiți și sunt aprobate de către Ministerul Sănătății și Mediului, fiind utilizate strict în dozarea prescrisă.

Curățenie de întreținere/generală
pentru clădiri de birouri, centre comerciale, magazine, expoziții etc. Tipul si nivelul de servicii dorit și programul de lucru se stabilește împreună cu beneficiarul și înclud:
– măturarea, aspirarea și spălarea pardoselilor;
– aspirarea,  curățarea mochetelor și covoarelor;
– ștergerea prafului de pe pereți, mobilier și aparatură de birou;
– spălarea și curățarea suprafețelor lavabile;
– spălarea suprafețelor vitrate interioare și exterioare (cu alpiniști);
– aspirarea și curățarea tapițeriei;
– aerisirea și odorizarea încăperilor;
– ștergerea caloriferelor și aparatelor AC;
– curățarea și ingrijirea plantelor ornamentale;
– curățarea plintei, prizelor și întrerupătoarelor;
– înlocuirea sacilor menajeri din coșurile de gunoi și evacuarea lor în locuri special amenajate;
– spălarea și dezinfectarea gresiei, faianței, lavoarelor, vaselor wc, dispenserelor etc.


Curățenie după constructor 
la finalizarea sau renovarea clădirilor:
– colectarea și îndepărtarea molozului și a altor resturi materiale după construcții;
– măturarea, aspirarea și polisarea (după caz) a pardoselii;
– curățarea, spălarea și polisarea suprafețelor vitrate;
– curățarea, dezinfecția, spălarea și lustruirea elementelor sanitare, a gresiei și faianței
– curățarea caloriferelor, unităților AC, a ușilor și tocăriei;


Curățenie înainte/după evenimente
cu echipe mobile:
– colectarea și evacuarea resturilor menajere, inclusiv din coșuri;
– aspirarea și spălarea pardoselii;
– ștergerea și aranjarea mobilierului;
– curățarea  bucătăriei și a obiectelor electrocasnice;
– curățarea în profunzime și dezinfectarea grupurilor și a obiectelor sanitare;
– curățarea suprafețelor vitrate;
– îndepărtarea petelor de pe suprafețe.


Curățenie industrială
– curățare spații închise (tancuri, rezervoare etc.);
– degresarea/curățarea hidrocarburilor, a vopselelor și a altor substanțe dificile;
– îndepărtarea diverselor deșeuri;
– curățarea echipamentelor industriale;
– curățarea  liniilor de producție și a spațiilor tehnice;
– curățarea halelor și depozitelor
– curățarea spațiilor exterioare înconjurătoare și a căilor de acces;
Curățenie spații exterioare – parcări, parcuri, trotuare
– debarasarea diverselor deșeuri;
– măturare mecanizată sau manuală;
– spălare automatizată;
Operațiuni speciale
-spălare auto ecologică – serviciu inovativ specializat,  se efectuează cu ajutorul  unor echipamente specializate, cu jet de abur uscat, la locul de parcare al automobilului clientului (garaj, aer liber). Calitatea este superioară curățării la spălătoriile auto specializate, la costuri comparabile, fără a pierde timp cu deplasarea;
– tratamente speciale pentru pardoseli de linoleum, lemn, parchet, piatră etc.

Pază și protecție

Serviciile de pază și protecție sunt furnizate de către personal de pază specializat și echipe de intervenție mobile.

Sistemele de protecție includ sisteme de alarmă și de supraveghere video, legat de calculatorul de recepție, astfel agenții de pază pot monitoriza intreaga clădire.

Peisagistică și terase verzi

Oferim soluții complete în amenajarea și intreținerea spațiilor verzi.

 • tunderea regulată a gazonului
 • tratamente periodice împotriva buruienilor
 • fertilizări periodice
 • intreținerea plantelor din interior

Dezinfectie, dezinsectie si deratizare

dezinfecția  este procesul de prevenire a apariției și diseminării germenilor patogeni, precum și distrugerea acestora din momentul înregistrării primelor cazuri de boală până la lichidarea focarului de înfestare.
dezinsecția reprezintă ansamblul de acțiuni preventive și curative de limitare a răspândirii, de combatere și distrugere a insectelor și artropodelor (numite și vectori) în toate stadiile evolutive, prin metode mecanice, fizice, biologice sau chimice. Operațiunile de dezinsecție se efectuează atât în interior cât și în exterior, cu o frecvență stabilită în funcție de speciile prezente și de nivelul de infestare a spațiilor respective.
 – deratizarea  este un complex de măsuri aplicate în scopul distrugerii sau minimizării numărului rozatoarelor daunătoare, în special șoareci și șobolani.

Măsurători și verificări PRAM

Serviciu obligatoriu, in conformitate cu toate standardele și normele de proiectare, execuție și verificare a echipamentelor și instalațiilor electrice, precum si cu :
– Ord. 108/01 08 2001 al Ministrului de Interne privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice – D.G.P.S.I. 004;
– HG 1146-06. Cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor de muncă;
– normativ I7/2011 referitor la proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.
Operațiunile de verificare constă în măsurarea rezistenței de dispersie a instalațiilor de împământare, în verificarea continuităților conductoarelor de protecțtie electrică și a paratrăsnetelor din rețeaua electrică a imobilului. Scopul executării acestor operațiuni de verificare și control constă în:
–  prevenirea electrocutării personalului care utilizează instalația electrică și echipamentul de lucru (echipamente electrice și electronice de birotică, electrocasnice, utilaje etc);
–  prevenirea incendierii clădirilor sau a distrugerii aparaturii electrice și electronice;
Verificările și măsurătorile sunt efectuate numai de către personal specializat și autorizat intern din punct de vedere al sănătății și securității muncii, utilizându-se aparatură dedicată acestui scop, etalonată periodic de laboratoare de metrologie autorizate. Periodicitatea verificării PRAM este de doua ori pe an  – o dată pe timp uscat și o dată pe timp umed.

SILSI-Verificarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor

Serviciu specializat, avand caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv cu  P 118/2-2013. –Reglementarea tehnică “Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, P. II – Instalaţii de stingere”.  Conținutul  normativului include  specificarea domeniilor de aplicare, condițiile tehnice generale de realizare a instalațiilor de stingere a incendiilor și cerințe specifice, precizări privind  proiectarea și executarea instalațiilor de stingere cu diferiți agenti fizico-chimici (apă, gaz, aerosoli, spumă, pulbere, abur),  precum și explotarea acestor instalații.

Servicii tehnice specializate - RSVTI

Conform Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și a Ord. 147/2006, firmele au obligația să angajeze  sau să contracteze servicii prestate de un responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor – RSVTI, autorizat de ISCIR (Inspectoratul de Stat pentru Controlul cazanelor, recipientelor sub presiune și Instalațiilor de Ridicat). Instalațiile, în acest context, se referă la sisteme, echipamente sau subansamble care includ recipiente,de ex. cazane, cu gaze, aburi, fluide sub presiune etc.
Serviciile RSVTI oferite  includ in principal următoarele activităti:
– obținerea/emiterea autorizațiilor necesare de funcționare a instalațtiilor noi, recondiționate, ajunse la scadență etc;
– supravegherea montării, a probelor efectuate și a funcționării acestora in parametrii prescriși;
– verificarea tehnică a echipamentelor, noi și în diferite faze de exploatare, pe parcursul ciclului de viață al acestora;
– înregistrarea și transmiterea datelor parametrice de funcționare a instalațiilor administrate;
– elaborarea și expunerea vizibilă a instrucțiunilor tehnice specifice de exploatare a instalațiilor.

Urmărirea comportării construcției în timp

Activitatea și operațiunile privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor au un caracter obligatoriu și  sunt  efectuate conform prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea în construcții (actualizată prin Legea nr. 123/2007, Legea nr. 587/2002 si Hotărârea nr. 498/2001). Urmărirea comportării construcției în timp este o componentă importantă în ”Sistemul calității în construcții”, se desfășoară pe toată perioada de viață a construcției, începând cu execuția ei și este o activitate sistematică de culegere și valorificare (prin modalități de interpretare, avertizare sau alarmare, de prevenire a avariilor) a informațiilor rezultate din observare și măsurători. Acestea sunt aplicate asupra unor fenomene și mărimi ce caracterizează proprietățile construcțiilor în interacțiunea cu mediul ambiant și tehnologic. Nerespectarea prevederilor legislației menționate implică sancțiuni contravenționale sau penale, după caz.
Principalele activități incluse în serviciul de urmărire a comportării construcției și instalațiilor în timp includ următoarele elemente:
– urmărirea curentă constă în observarea și înregistrarea unor aspecte, fenomene și parametri ce pot semnala modificări ale capacității construcției de a indeplini cerințele de rezistență, stabilitate și durabilitate stabilite prin proiecte;
– urmărirea specială constă în măsurarea, înregistrarea, prelucrarea și interpretarea sistematică a valorilor parametrilor ce definesc măsura în care construcțiile își mențin cerințele de rezistență, stabilitate și durabilitate. Frecvența operațiunilor este mai mare și se stabilește cu beneficiarul, în funcție de rezultatele expertizelor. Pentru urmărirea specială se utilizează exclusiv personal specializat și autorizat;
– monitorizarea fisurilor,  a deplasărilor și a deformărilor plane și spațiale, la nivelul clădirii și a instalațiilor sale, pe perioada stabilită. Procesul de monitorizare este realizat cu echipamente și sisteme având cel mai înalt grad de precizie cerut de reglementările actuale;
– evaluarea și intocmirea actelor de constatare a deficiențelor apărute după recepția finală a lucrărilor și măsurile de intervenție luate, înscrise în registrul de evenimente;
– redactarea referatului cu concluziile periodice asupra rezultatelor urmăririi curente sau speciale și prezentarea măsurilor ce se impun.

Urmărirea cărții tehnice a construcției

Cartea tehnică a construcției se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp a construcției (structura și instalațiile aferente).Cartea tehnică a construcției reprezintă un document obligatoriu pentru o construcție finalizată, fiind reglementată prin HG 273/ 94, modificată prin HG 940/ 2006
Cartea tehnică a construcției se intocmește, se completează și se păstrează pentru fiecare obiect de construcții definitive supuse regimului de autorizare a construcțiilor, de către investitor/ proprietar. Modul de intocmire și de completare a cărții tehnice a construcției se controlează în mod obligatoriu de către  comisiile de recepție finală a obiectelor de construcții (cu ocazia recepției) și, periodic, de către organele de control împuternicite din cadrul instituțiilor cu atribuții în acest domeniu.
Serviciile privind organizarea cărții tehnice includ:
– recepția, păstrarea și gestionarea documentației;
– verificarea prezenței și stării documentației;
– organizarea documentației conform cerințelor HG 273/94
– scanarea, arhivarea și gestionarea electronică a documentației.